سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم جعفری – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعه سنگهای کرتاسه بالایی در ناحیه زفره در شمال شرق اصفهان منجر به شناسایی ۱۰ جنس و ۲۰ گونه از فرامینیفرهای پلاژیک والیگواستژینیده و چهار بیوزون تجمعی گردیده است . بر این اساس سن تورونین میانیسانتونین را می توان برای رسوبات این ناحیه درنظرگرفت . با توجه به خصوصیات سنگ شناسی ۶ واحد سنگ چینه ای نیز تسخیص داده شد . با توجه به بررسی مورفوتایپ های فرامینیفراهای پلانکتو ن عمق حوضه رسوبی روند افزایشی از تورونین میانی تا سانتونین میانی را نشان می دهد . هر چند در زمان سانتونین بالایی عمق حوضه کاهش می یابد .