سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سوسن هاشمی نیا – پژوهشکده سرامیک- پژوهشگاه مواد و انرژی تهران
بیژن افتخاری –

چکیده:

در این پژوهش رفتار زینترپذیری، تبلور . قابلیت ماشینکاری شیشه های سیستم SiO2- AI2O3- MgO- k2O- F مورد بررسی قرار گرفت. با انتخاب یک فرمول مبنا و با افزودن عوامل جوانه زایی از قبیل Cr2O3,TiO2و ZrO2 ترکیب شیشه- سرامیک مناسب از نظر زینترپذیری و قابلیت ماشینکاری حاصل شد.
پارامترهای مختلفی از قبیل ابعاد و نحوه توزیع ذرات میکا در ریز ساختار، اندازه تراشه های حاصل از ماشینکاری (d50)، استحکام و سختی قطعات زینتر شده تعیین و با مشاهدات تجربی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که شدت نسبی پیک مربوط به میکا در الگوهای XRD، سختی و اندازه تراشه های بعد از ماشینکاری (D50) شاخص های مناسبی برای ارزیابی قابلیت ماشینکاری این نوع شیشه – سرامیک می باشند.