مقاله ساجي، رقم جديد گندم دوروم مناسب براي مناطق پرباران اقليم هاي معتدل سرد و معتدل گرم ديم و شرايط آبياري تكميلي (معرفي رقم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۶۱ تا ۵۶۴ منتشر شده است.
نام: ساجي، رقم جديد گندم دوروم مناسب براي مناطق پرباران اقليم هاي معتدل سرد و معتدل گرم ديم و شرايط آبياري تكميلي (معرفي رقم)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي سربرزه مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حق ‌پرست رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آرميون محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده اهري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: دريايي امير
جناب آقای / سرکار خانم: فري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محتشم
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور طهماسب
جناب آقای / سرکار خانم: آلت جعفرباي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خان زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورحسني مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: قوجيق حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مردوخي وفا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي كمانگر سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقريبا ۹۰ درصد گندم دوروم توليد شده در دنيا از حوزه درياي مديترانه حاصل مي شود. ايران يكي از كشورهاي با شرايط آب و هوايي مديترانه اي است، اما عليرغم شرايط مساعد اقليمي براي توليد گندم دوروم جايگاه واقعي را در بين كشورهاي اين حوزه از نظر توليد گندم دوروم و تبديل آن به سمولينا ندارد. تنش هاي حاصل از خشكي، گرما، سرما، بيماري ها و آفات از مهم ترين عوامل محدود كننده كشت و توسعه گندم دوروم هستند.
ارقام گندم دوروم سيمره و دهدشت به ترتيب در سال هاي ۱۳۷۶ و ۱۳۸۷ براي مناطق ديم گرمسير و نيمه گرمسير ايران توسط موسسه تحقيقات كشاورزي ديم معرفي شدند كه عملكرد دانه بالا، كيفيت خوب سمولينا و تحمل به تنش هاي زنده و غيرزنده داشتند. براي گزينش لاين هاي پرمحصول و سازگار به شرايط محيطي مناطق معتدل سرد و معتدل گرم نيز بررسي هايي انجام و منجر به انتخاب يك لاين جديد شد.