مقاله ساختارشناسي اقتصاد شهري ايران با تاكيد بر نقش دولت مطالعه موردي: سرابله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۴۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ساختارشناسي اقتصاد شهري ايران با تاكيد بر نقش دولت مطالعه موردي: سرابله
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه دولت و شهرنشيني
مقاله ساختار اشتغال
مقاله اعتبارات دولتي
مقاله اقتصاد شهري
مقاله فضاسازي
مقاله شهر سرابله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمايي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي دارابخاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اهميت يافتن درآمدهاي نفتي در اقتصاد كلان كشور بويژه در سالهاي پس از اصلاحات ارضي، اقتصاد ملي و در راس آن اقتصاد شهري از وابستگي به توليدات كشاورزي يا مازاد محلي تغيير پايگاه داد و به درآمدهاي حاصل از فروش نفت يا مازاد ملي متكي شد و بدين طريق دولت به اصلي ترين متولي توزيع و هزينه كردن اين درآمدها و تزريق آن درجوامع شهري تبديل گرديد. از آن پس كاربردپذيري نظريه هاي سنتي در تحليل اقتصاد شهري با ترديدهاي جدي مواجه گشت و در اين راستا اولين جرقه علمي در سال ۱۳۷۳ در نظريه دولت و شهرنشيني مطرح شد. اين مقاله با ارايه مستنداتي از موردپژوهي شهر سرابله نشان مي دهد كه اقتصاد شهري از مازاد محلي موجود در حوزه هاي روستايي تغذيه نكرده است بلكه دولت طي دهه هاي اخير با ايجاد و توسعه نظام ديوانسالاري و تزريق سرمايه هاي حاصل از فروش نفت (مازاد ملي)، نقش تعيين كننده اي در سازماندهي اقتصاد شهري ايفا كرده است؛ حتي برقراري روابط شهر با حوزه هاي روستايي نه بصورت طبيعي – سنتي،بلكه از تبعات و مشتقات كيفيت عملكرد دولت در ناحيه (شهر و روستا) مي باشد. در مجموع مقاله حاضر ضمن ايجاد نوعي ترديد در تعميم زماني و مكاني نظريه هاي سنتي و بر اساس موردپژوهي شهر سرابله، بركاربردپذيري نظريه دولت و شهرنشيني در تبيين و تحليل اقتصاد شهري و روندهاي اخير شهرنشيني كشور تاكيد مي ورزد.