سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پویا مهدی پور – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده:

در این مقاله یک شرط کافی برای سمپلکتیک بودن منیفلدهای صادق در شرط حلقه کوهمولوژی (۳-۲) ارائه و ثابت می شود که برای منفیلدهای فشرده ۴ بعدی با ساختار نیمه سمپلکتیک، اگر عضوی در کوهمولوژی مرتبه دوم آنها موجود باشد که دارای یک نماینده با تعداد متناهی صفر است، ساختار سمپلکتیک هم وجود دارد. در انتها برخی مثالها بررسی شده اند.