سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم جمشیدی قلعه – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
رضا رستمی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این کار نتایج تجربی تشکیل ساختارهای نانومتری و میکرومتری روی سیلیکون با تابش تپهای لیزری فمتو، پیکو و نانوثانیه را بررسی می کنیم . تصاویر میکروسکوپ جاروب الکترونی نشان می دهد که با تابش تپهای نانوثانیه ساختارهای به شکل مخروطی به قطر متوسط ۶-۳ میکرومتر و ارتفاع ۴۰-۲۰ میکرومترتشکیل می شود . نتایج تجربی همچنین نشان می دهند که تحت تابش سیلیکون با تپهای لیزری پیکو و فمتوثانیه با تعداد شاتهایی بیشتر از ۱۰۰۰ علاوه بر ساختارهای میکرومتری ساختارهای نانومتری با قطری در حدود ۲۰۰-۱۰۰ نانومتر و در بالای ساختارهای میکرومتری تشکیل می شوند . اندازه ساختارها با شدت و تعداد شاتهای لیزری بررسی خواهد شد . لازم به ذکر است که همه آزمایشها در فشار جو انجام شده است