سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن صحرائیان – مدیر دفتر نظارت بر طرحهای توزیع شرکت برق منطقه ای فارس جمهوری اسلامی ا

چکیده:

صنعت برق ایران به لحاظ الزامات ناشی از مسئولیت خطیر مدیریت کلان تامین نیروی برق پایدار و مطمئن مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف، عبور از موقعیت تهدید آفرین تصدیگری سنتی دولتی را با هدف ایجاد فرصت استقرار در جایگاه اقتضائی " حمایت، هدایت، نظارت و راهبری " در سرلوحه استراتژی خود قرار داده و طی چند سال اخیر طرح " برون سپاری " در بخشهای مختلفولید، انتقال و توزیع را به عنوان رویکردی اصولی و اجتناب ناپذیر در پیش گرفته است . ایجاد فضای رقابت پذیری با صدور مجوز احداثنیروگاه توسط بخش خصوصی به روشهای B.O.O
و B.O.T در حوزه تولید و ایجاد آژانسهای مستقل خدمات مشترکین و آژانسهای جامع با مشارکت شرکتهای آب و فاضلاب، گاز و مخابرات در حوزه توزیع نیروی برق از اهم تجربه های جدیدی است که به روش آزمون و خطا از مدتی پیش در چندین نقطه از کشور آغاز شده است . شرکت برق منطقه ای فارس نیز در سال ۱۳۸۲ گروهی متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه های منابعانسانی، نظارت بر توزیع و شرکتهای توزیع را مامور نمود تا مطالعات امکان سنجی و تدوین طرح اجرائی برون سپاری خدمات توزیع نیروی برق را به انجام رسانند . این گروه ابتدا با برگزاری جلسات متعدد گفتگو اهداف مورد توافق را تعریف و برنامه کلی کار را تهیه و سپس بر مبنای آن مسئله را با در نظر گرفتن جنبه های حقوقی، فنی و اجرائی مورد بررسی قرار داد و سرانجام از میان گزینه های شناسائی شده برترین گزینه را از حیث برخورداری از قابلیت اجرائی انتخاب و طی چندین مرحله ارزیابی و بازنگری در قالب یک مدل مفهومی به صورت جداول و نمودارهای سازمانی جهت تصویب توسط مراجع ذیربط ارائه نمود . طرح مذکور بار دیگر توسط نویسنده که خود عضوی از گروه تهیه کننده طرح می باشد مورد تجدید نظر قرار گرفته که به منظور نقد و بررسی همه جانبه توسط صاحب نظران بویژه مدیران و کارشناسان بخش توزیع، در این مقاله شرح داده شده است .