سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناصر نفری – مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

چکیده:

ساختار الکترونی مواد یکی از مهم ترین مسائل فیزیک ماده چگال است . در این سخنرانی، پس از اشاره ای کوتاه به الگوی دروده و زومرفلد، دربارة نظریه مایع فرمی لاندائو (LFLT) و نظریه مایع نا – فرمی (NFLT) مانند مایع لاتینجر حرف خواهیم زد . برای تبیین دستگاه های الکترونی با همبستگی ضعیف از نظریه های میدان میانگین مانند LFLT و یا نظریه تابعی چگالی (DFT) استفاده می شود و برای تبیین دستگاه های الکترونی با همبستگی قوی از نظریه دینامیکی میدان میانگین (DMFT) استفاده می شود .
در خاتمه به بررسی کاربرد DMFT برای حل مسئله دستگاه های فرمیونی سنگین مانند ترکیبات اورانیوم و سریم می پردازیم . خواهیم دید که این ساختارها، وقتی الگوی شبکه ای کاندوی تک – کاناله مدنظر است مانند مایع فرمی لاندائو رفتار می کنند و وقتی الگوی شبکه ای کاندوی دو – کاناله به کار می رود، مانند مایع نا – فرمی رفتار می کنند .
محاسبات عددی این نوع مسائل عمدتاً به دو دسته تقسیم می شوند : الف – قطری سازی دقیق (ED) ؛ ( ب ) مونته کارلوی کوانتومی . ما از روش قطری سازی دقیق استفاده کرده ایم و ( با همکاری آقای نورافکن ) نشان داده ایم که، در صفر مطلق، با تغییر قوت کوپلاژ در الگوی شبکه ای کاندوی دو – کاناله، گذار فازی به حالت پادفرومغناطیس روی می دهد