سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمود صانعی پور –

چکیده:

در ادبیات مربوط به تحقیق و توسعه R&D (Research & Development) و توسعه صنعتی، معیارها و شاخص هایی وجود دارد که آشنایی با آنها ونیز نحوه اندازه گیری، و مقایسه تطبیقی با شاخص های کشورهای پیشرفته صنعتی، می تواند به عنوان یک راهنما برای مدیران مراکز تحقیقاتی و واحدهای صنعتی مفید واقع شود. برخی از این شاخص ها به قرار زیر می باشند:
۱- توزیع فعالیت های تحقیق و توسعه درکشور و مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی
۲- سهم هزینه های تحقیقاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی
۳- نسبت نیروی تحقیق به ازای هر میلیون نفر
۴- ترکیب مراکز تحقیقاتی