سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر حسینی الست – مدیر مطالعات و برنامه ریزی مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی – دانشگ
محمد مونسان – کارشناس گروه تحلیلگری صنایع دریایی – انجمن مهندسی دریایی

چکیده:

روشن است که در کشورهای در حال توسعه بر حل مشکلات و معضلات خود علاوه بر اینکه بایستی بطور بومی روی مسائل فکر کرد و راه حل رامبتنی بر مبانی علمی ارائه نمود. نگاه به حل مسئله در کشوری که مسیر توسعه را بخوبی طی نموده است. بسیار رهگشا خواهد بود و این مسئله زمانی اهمیت دو چندان می یابد که آن کشور در جبهه دشمن نیز قرار گرفته باشد و کشور رقیب تلقی گردد.
بر این اساس در این مقاله ابتدا سیر رشد علوم، تکنولوژی و صنعت خواهد آمد سپس ساختار تحقیقات دریایی آمریکا در قالب نحوه بودجه بندی تحقیقاتی دریایی و ساختارهای سازمانی متناسب تشریح خواهد گردید و بخش بعد وضعیت موجود تحقیقات دریایی ایران و پیشنهاد اولیه در خصوص ساماندهی وضعیت صنعت، تحقیقات، و علوم تکنولوژی دریای ارائه خواهد شد و در انتها خلاصه و مراجع ذکر خواهد گردید.