مقاله ساختار تصريفي كلمه در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ساختار تصريفي كلمه در زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرف
مقاله تصريف
مقاله كلمه
مقاله واژه
مقاله واژه بست
مقاله انواع كلمه
مقاله پردازش زبان طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محرم
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده لمجيري صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق مي كوشد ساختار تصريفي كلمه را در زبان فارسي به شيوه اي نظام مند توصيف كند و با شناسايي عناصر تصريفي موجود در ساختمان كلمه، انواع و جايگاه هر كدام و نيز اعتبار جايگاه اين عناصر را نشان دهد. تحقيق حاضر يك هدف علمي دارد كه آن توصيف بخشي از زبان فارسي است و يك هدف علمي دارد كه آن استفاده از نتايج اين تحقيق در توسعه فناوري هاي مربوط به پردازش زبان طبيعي است.