مقاله ساختار جريان نوساني و انتقال حرارت از دو سيلندر مربعي گرم پشت سرهم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ساختار جريان نوساني و انتقال حرارت از دو سيلندر مربعي گرم پشت سرهم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجم محدود
مقاله جريان آرام
مقاله شبيه سازي عددي
مقاله ريزش گردابه
مقاله انتقال حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطمينان امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي جريان اطراف موانع با سطح مقطع هاي متفاوت و تعيين ضرايب نيروهاي وارد بر آنها از طرف جريان، از اهميت زيادي برخوردار است. همچنين تعيين ميزان انتقال حرارت از اين اجسام در مدارهاي الكترونيكي جهت خنكاري صحيح ارزش بالايي دارد. در اين تحقيق بطور عددي در محدوده اعداد رينولدز جريان اطراف موانع مربعي شكل پشت سرهم با فواصل مختلف بررسي شده است. با حل معادلات ناوير – استوكس و انرژي، كميت هاي مختلف ميدان جريان سيال و دما بدست آمده است. در محدوده اعداد رينولدز بررسي شده هر دو رژيم جريان هاي دايم و غيردايم بوجود مي آيند. براي فاصله بين سيلندري G=5 عدد رينولدز بحراني در محدوده تعيين شده است. اثر افزايش عدد رينولدز و تغيير فاصله بين موانع بر الگوي جريان، ميدان دما و همچنين كميت هاي كلي جريان مطالعه شده است. مقايسه نتايج مختلف بدست آمده با نتايج آزمايشگاهي و عددي موجود توافق خوبي را نشان مي دهد.