مقاله ساختار داستاني حکايت ها در حديقه سنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۳۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ساختار داستاني حکايت ها در حديقه سنايي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنايي
مقاله حديقه
مقاله قصه پردازي
مقاله حکايت هاي عرفاني
مقاله ساختار داستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ نيا مهين دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حديقه سنايي يکي از مهمترين منظومه هاي عرفاني و اخلاقي است که مباحث تعليمي آن به شيوه مستقيم يا درخلال حکايت ها و تمثيل هاي گوناگون بيان شده است. يکي از وجوه اهميت اين منظومه، اشتمال آن بر قصه هاي ديني و اخلاقي و پايه گذاري اين نوع از داستان ها در متون عرفاني است.
در اين مقاله، نگارنده با توجه به پيشينه تحقيق در مورد قصه پردازي سنايي کوشيده است از ديدگاه متفاوتي، شيوه سنايي را در داستان پردازي تشريح و توصيف کند و چگونگي ارتباط حکايت ها با متن را نشان دهد و با توجه به آمار ارایه شده، ويژگي هر يک از عناصر داستاني موجود در حکايت هارا مورد تحليل و بررسي قرار دهد. نتايج کلي مترتب بر اين بررسي، آن است که حکايت پردازي سنايي صرفا ابزاري براي تبيين و تعليم مسایل اخلاقي است و جز در چند نمونه، ساختار و ظرافت داستاني در آن مطرح نيست. حکايت ها غالبا به شکل گفتگوي دوطرفه و بدون کنش فيزيکي ارایه شده اند. در اين حکايت ها طبقات مختلف اجتماعي حضور دارند و بيشتر آنها، شخصيت هاي گمنام محسوب مي شوند. شخصيت هايي که ساده و ايستا هستند و تشخّص زباني ندارند. راوي اين حکايت ها، در اکثر موارد، بر تمام اعمال و افکار شخصيت ها اشراف دارد و داناي کل مداخله گرمحسوب مي شود.