مقاله ساختار داستان نويسي هندي و ويژگي هاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: ساختار داستان نويسي هندي و ويژگي هاي آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان هاي هندي
مقاله داستان هاي تودرتو
مقاله داستان هاي تمثيلي
مقاله تناسخ
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معدن كن معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي پور عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان نويسي هندي به شيوه اي اطلاق مي شود كه زادگاه آن هندوستان است و اكثر منابع دست اول آن به زبان سانسكريت است. عده اي از محققان بر آن اند كه خاستگاه اصلي داستان هندوستان است كه از آن جا به ديگر نقاط جهان انتشار يافته است.
داستان نويسي هندي ويژگي هاي بارزي دارد كه خصيصه آن شمرده مي شود. اين ويژگي ها را مي توان از دو جهت ظاهر و محتوي بررسي كرد. از حيث ظاهر برجسته ترين ويژگي آن «لايه اي بودن» يا «تودرتويي» است. ويژگي ديگر ظاهري آنان، شكل كليشه اي و قالبي است. به جهت محتوي نيز وجود حيوانات به طور اعم و تعدادي به طوراخص و نيز نقش برجسته، و البته غالبا منفي زنان، همچنين تناسخ از ديگر ويژگي هاي داستان نويسي هندي است.