مقاله ساختار دهي آني داده هاي مكاني ورودي GIS با تاكيد بر عارضه راه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۴۷۹ تا ۴۸۸ منتشر شده است.
نام: ساختار دهي آني داده هاي مكاني ورودي GIS با تاكيد بر عارضه راه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط منطقي
مقاله سيستم شي گرا
مقاله فتوگرامتري
مقاله ساختاردهي داده هاي مكاني
مقاله CAD
مقاله عارضه راه
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مليحي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فرنوداحمدي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: معبودي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش مرسوم توليد داده هاي مكاني ورودي GIS با استفاده از فتوگرامتري آماده سازي آنها پس از رقومي سازي عوارض است (Off-line approach) كه بسيار وقت گير و هزينه بر است و به دليل در نظر نگرفتن مدل سه بعدي فتوگرامتري سبب كاهش اعتماد پذيري داده ها مي گردد. براي رفع اين نقايص مي توان ويرايش و ساختاردهي داده ها را همزمان با رقومي سازي انجام داد .(On-line approach) با توجه به توان مندي هاي ويرايشي محيط هاي CAD و قابليت هاي مدل سازي ساختارهاي شي گرا، روش فوق مي تواند با تلفيق مستقيم سيستم هاي فتوگرامتري و CAD به كمك يك رابط شي گرا اجراشود؛ به گونه اي كه ساختاردهي داده هاي مكاني از طريق سيستم رابط با كنترل روابط منطقي بين عوارض در حين رقومي سازي انجام گيرد. براي طراحي و پياده سازي سيستم OCBPS2 با تلفيق سيستم هاي PhotoMod و MicroStation به كمك يك رابط شي گرا انجام گرفت. اين سيستم ويرايش و ساختاردهي آني داده هاي مكاني عوارض كلاس راه را با كنترل روابط منطقي اين عوارض با يكديگر و با ساير عوارض انجام مي دهد. تست موفقيت آميز آن بيان گر كم نقص بودن روش on-line نسبت به روش مرسوم مي باشد. علاوه بر اين روش فوق ويرايش خطاهاي مرتبط با ماهيت عوارض را ممكن مي كند.