مقاله ساختار ساختارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ساختار ساختارها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار
مقاله ساختار ساختارها
مقاله اوج
مقاله انحطاط
مقاله عقلانيت
مقاله يقين
مقاله حجيت ظن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي كدكني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس تاملات فرماليست هاي روس و دانشمنداني چون لوي اشتروس در باب مفهوم ساخت و ويژگي هاي آن، هرگونه تغيير در درون يك ساخت، مجموعه عناصر سازنده آن ساخت را تحت تاثير قرار مي دهد. اين تحولات مربوط به ساختار ساختارهاي هر دوره است. هرگاه ساختار ساختارها در اوج باشد، ساختارهاي ديگر نمي توانند در انحطاط مطلق باشند و برعكس. وقتي از اين ديدگاه به تاريخ فرهنگ ايران عصر اسلامي نگاه كنيم، حدود قرن چهارم عصري است كه ساختار ساختارها در اوج است و بنابراين همه ساختارهاي كوچك تر چون شعر، نثر، موسيقي، عرفان، طب و معماري نيز در جايگاه بلندي قرار دارند.
آن چه فرهنگ ايراني و ساختار كلان آن را در عصر فردوسي و بيروني برجستگي ويژه بخشيده است، «آزادي خرد» است كه در منازعات اشاعره و معتزله به چشم مي آيد. وقتي تفكر اشعري بر فرهنگ ايراني حاكم شد، چراغ خرد به خاموشي گراييد و ساختار ساختارهايي كه بر محور «يقين» استوار شده بود جاي خود را به «حجيت ظن» سپرد و گزاره هاي گماني جاي گزاره هاي منطقي را گرفتند.