مقاله ساختار سازماني نظارت بانكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: ساختار سازماني نظارت بانكي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستگيري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع چگونگي كنترل و نظارت بر بازارهاي مالي و همچنين بر نحوه فعاليت و عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري، به عنوان بخشي از واسطه هاي مالي فعال در اين بازارها از ديرباز يكي از دغدغه هاي اصلي مقامات مختلف اقتصادي در سطوح داخلي و يا بين المللي بوده است. در كشور ايران موضوع نظارت بانك مركزي بر فعاليت و عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري، در زمره مهمترين وظايفي است كه به طور مشخص در بند «ب» ماده (۱) قانون پولي و بانكي كشور براي اين بانك تعيين شده است. در اين راستا، تحولات روزافزون كمي و كيفي در شبكه بانكي كشور و ضرورت همگامي با توسعه نظام هاي بانكي بين المللي منجر به طرح مباحث جدي از جمله تجديد ساختار سازماني نظارت بانكي كشور گرديده است.