مقاله ساختار شناسي مجموعه داستان «ديوان سومنات» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ساختار شناسي مجموعه داستان «ديوان سومنات»
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان تاريخي
مقاله زمان قدسي
مقاله ژرف ساخت
مقاله ساختار روايت
مقاله براندازي زمان
مقاله داستان کوتاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالمير تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي جوزاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ديوان سومنات» با ۱۲ داستان کوتاه، دومين مجموعه داستان ابوتراب خسروي است. بر اساس نظريه ساختاري، پس از استخراج پي رفت ها، ساختار روايت ها را تحليل کرده ايم؛ تحليل ساختار روايات، ما را در فهم و تبيين ژرف ساخت هاي پيچيده ياري مي کند؛ همچنين ميزان هماهنگي ساختار روايات با ژرف ساخت را روشن مي سازد. بررسي ساختاري اين مجموعه نشان مي دهد ژرف ساخت همه داستان ها، براندازي زمان يا بي اعتبار کردن زمان است. در مواردي که ساختار روايت با ژرف ساخت تطابق ندارد نويسنده به کمک عناصر و تعابيري که حاوي براندازي يا مبارزه با زمان گذراست، ژرف ساخت را مي پرورد. در برخي داستان ها، ساختار روايت نظير پيچيدگي در ترکيب پي رفت ها يا چند محور گشتن روايت يا تکرار روايت موجب تداعي ژرف ساخت داستان شده است. در اين موارد نويسنده در طرح هاي متضاد هويت و بي هويتي، تسليب و ترميم و مرگ و زندگي براي تبديل زمان تاريخي به زمان قدسي به منظور مبارزه با زمان پرداخته است.