سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد السوقی – دانشجویی دکترای مهندسی معدن – گروه اکتشاف – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سکاکی – استاد مدیریت پروژه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدیریت پروژه ، یکی از شاخه های علم مدیریت و اقتصاد می باشد که در سالهای اخیر بصورت چشمگیری رشد داشته و بیش از پیش مورد توجه واستفاده قرار گرفته است . افزایش پیچیدگی، بزرگی و تنوع پروژه ها، از جمله مهمترین دلایل این رشد بوده اند . استفاده از مدیریت پروژه، در تحقق بسیاری از اهداف مختلف سازمانها و پروژه های گوناگون، رو به افزایش است . منظور از سیستم برنامه ریزی وکنترل پروژه، هدایت پروژه برطبق برنامه زمانبندی و بودجه تعیین شده وهمچنین تامین نتایج، هدفها و محصولات نهایی پروژه می باشد؛ یعنی رسیدن به اهداف و محصولات نهایی پروژه با کمترین هزینه وکوتاه ترین زمان وبهترین کیفیت محصولات . این کار نیازمند شناسایی دقیق عناصر عمده هر پروژه وتجزیه وتفکیک دقیق عناصر، در جهت نیل به اهداف پروژه می باشد .
می دانیم که هر پروژه ای ، ممکن است، به سود اقتصادی منجر نشود . پروژه ای مانند اکتشاف نفت که پروژه ای بزرگ و پر خرج به حساب می آید، نیاز به وقت و پول زیادی جهت اطمینان از وجود یا عدم وجود مواد هیدروکربور دارد و در نهایت، هم ممکن است به نتایج مثبت ( وجود نفت ) نرسیم . بنا براین، انجام چنین پروژه هایی، باید به کمترین هزینه ودر کوتاهترین زمان، برای تقلیل خسارات احتمالی، صورت گیرد .
در این مقاله پس از معرفی ساختار شکست کار پروژه، به نقش هایی که (WBS) ایفا می کند اشاره می کنیم . سپس مراحل اصلی تجزیه کار را بیان می داریم وبه انواع روش های (WBS) اشاره می کنیم . و در نهایت نیز به یک مطالعهء موردی (case study) مقاله را پایان می رسانیم .