مقاله ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه دشواري هاي بين فردي نوجوانان در يک نمونه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۵ منتشر شده است.
نام: ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه دشواري هاي بين فردي نوجوانان در يک نمونه ايراني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار عاملي
مقاله ويژگي هاي روان سنجي
مقاله پرسشنامه دشواري هاي بين فردي نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالخالقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: پاييزي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طولابي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي و روايي و اعتبار پرسشنامه دشواريهاي بين فردي نوجـوانان (QIDA؛ انگلس، هيدالگو و مندز، ۲۰۰۵)، ۲۷۶ دختر و ۲۲۴ پسر ۱۲ تا ۱۸ ساله ساکن تهران،QIDA  و مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان (SASA؛ پاکلک، ۱۹۹۷) را تکميل کردند. نتايج  نشان دادند که نسخه فارسي پرسشنامه همانند با ساختار عاملي اصلي QIDA از پنج عامل جرات ورزي، روابط با غيرهمجنس، صحبت کردن در جمع، روابط خانوادگي و دوستي هاي نزديک در نمونه ايراني تشکيل شده اند. ضرايب همبستگي مثبت و معنادار بين عاملهاي QIDA و مجموع نمره هاي SASA در دامنه اي از r=0.10 (دوستي هاي نزديک) تا) r=0.35 جرات ورزي)، روايي همگراي QIDA را تاييد کرد. ضرايب اعتبار بازآزمايي با فاصله دو هفته براي نمره کل QIDA برابر با ۸۲/۰ و براي عاملهاي آن به تـرتيب برابر با  77/0، ۰٫۸۴، ۰٫۷۱، ۰٫۶۲ و ۰٫۵۱ بودند. نتايج روايي و اعتبار، نسخه فارسي QIDA را تاييد کردند و سازه جهاني دشواري هاي بين فردي براساس يافته هاي يکسان در بافت هاي فرهنگي متفاوت بحث شد.