سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شمس الملوک علی آبادی – سازمان نقشه برداری کشور- مدیریت خراسان – واحدGIS

چکیده:

یکی ازمباحث اساسی در GISمحاسبات شبکه است. تغییر مکان انسانها، حمل و نقل، توزیع بهینه و سرویس دهی ها، توزیع منابع و انرژی، تبادل اطلاعات، همه به نوعی مرتبط با سیتم های شبکه می شوند. آشنایی با امکانات شبکه، نرم افزارهایی که آنها را پشتیبانی می کنند و نحوه پیاده سازی آنها حائز اهمیت است. ضرورت است که پیاده سازی به گونه ای انجام شود که نتایج تحلیل شبکه منطبق با واقعیت انجام پذیرد. در این مقاله بعد از توضیح و تعریف شبکه ساختار پیشنهادی برای تحلیل های ترافیکی ارایه می شود و نونه ای از کار عملی ایجاد شده بر پایه ساختار شبکه پیشنهادی برای معابر شهر مشهد که با موفقیت پیاده سازی شده است و نتایج حاصل شرح داده می شود.