سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا ملائی – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دان
محمدابراهیم فولادوند – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دان
سیف الله جلیلی – پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، فرمانیه تهران ، گروه

چکیده:

در این نوشته با کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی ، ساختار فازی نانو ذرات نیکل و همچنین رسانش گرمائی آن را مورد بررسی قرار میدهیم . پتانسیل بین ذرات از نوع ساتن – چن در نظر گرفته شده است . در این شبیه سازی تعداد ذرات تا N =2000 مورد بررسی قرار گرفتهاند . بستگی ضریب رسانش گرمائی و همچنین بستگی پارامتر ساختاری لیندمان بر حسب تغییرات دما را بدست آورده ایم . نتایج در هنگرد کانونیک و به روش گرین – کوبو محاسبه شدهاند . انتگرالگیری از معادلات حرکت به کمک الگوریتم ورله سرعتی بدست آمدهاند