مقاله ساختار فني شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: ساختار فني شاهنامه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله ساختار شناسي
مقاله ملحقات
مقاله اسطوره
مقاله تاريخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالمير تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فردوسي با هنر عظيم خود توانسته است شاهنامه را در عين تعدد و گستردگي منابع، به صورتي منظم و منسجم بيافريند و آن را به صورت يک کل يگانه و يکپارچه عرضه کند؛ اما در درازاي زمان، گاهي کاتبان، عناصر يا داستان هايي را وارد متن کرده اند يا در عرض باقي عناصر و داستان ها، داستاني را ساخته يا جايگزين کرده اند. برخي محققان نيز بدون توجه به طرح منسجم و هدف نظم و انسجام شاهنامه، بخشي از اين کتاب را به صورت گسسته و بريده، و فارغ از ساير قسمت هاي آن، تفسير و تحليل کرده اند. مقاله حاضر مي کوشد با تبيين ساختار شاهنامه و پيوند اجزا آن با هم، سبب و عوارض چنين مسايلي را آشکار کند تا فهم شاهنامه و دريافت ارزش آن به صورت علمي ميسر شود.