سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رضا ملکی جوان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نصرت ا… گرانپایه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با استفاده از ساختار لایه ای با شبه مواد با ۰>ε و ۰ > μ می توان به باند توقف فوتونی ویژهای در تمایز با کریستال فوتونی دست یافت که وابسته به پارامترهای ساختمانی لایه ها بوده و مستقل از مقدار مطلق ضخامت لایه هاست. بااستفاده از نقص در این ساختار میتوان به مودهای جایگزیده در این باند ویژه دست یافت که به جهت و پلاریزاسیون موج ورودی حساس نیست. در این مقاله به ارائه و تحلیل ساختاری خاص میپردازیم که با استفاده از لایه های متناوب ناهمگون، مودهای جایگزیده با ویژگی گفته شده را دارد، که از این ساختار میتوان در ساخت فیلترهای چند کاناله بهره جست.