سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سعید ضامنی – کارشناس دفتر هیئت مدیره – کارشناس مدیریت امداد و سوانح
سیدمرتضی دادخواه حقیقی – رئیس گروه مدیریت بیمارستانی – کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی

چکیده:

سازمان تامین اجتماعی بمنظور هدفمند نمودن فعالیت ها و کاهش خسارات بلایای طبیعی در ابتدا مبادرت به ابلاغ دستور العملی با موضوع پیشگیری، امادگی و تعیین راهکارهای مقابله با زلزله در راستای فعالیت های هر معاونت و به دنبال آن در اواخر سال ۱۳۸۱ اقدام به صدور دستور اداری به منظور جلوگیری از خرید ساختمان های غیر مقاوم نمود.
با توجه به گستره وسیع جمعینی افراد تحت پوشش سازمان (۴۲% جمعیت کل کشور و ۶۶% جمعیت شهری) و همچنین تنوه فعالیتی سازمان (قلمروهای بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری)، بروز هر گونه بحران یا حادثهغیر مترقبه می تواند آثار وتبعات منفی زیادی را برای سازمان در پی داشته باشد. از این رو توجه به امر مدیریت بحران حوادث برای سازمان از اهمیت و جایگاه وی‍ژه ای برخوردار است. از سویی نیز گستره وسیع واحدهای اداری، درمانی و تولیدی سازمان (ابنیه سازمانی) در سراسر کشور ایجاب می نماید، تمهیدات لازم برای مقاوم سازی ساحتمانهای موجود، طراحی و ساخت ابنیهجدیدمنطبق با اصول و موازین مهندسی زلزله و…، بازسازی ساختمانهای آسیب دیده در اثر حادثه، پیش بینی و به مورد اجرا گذارده شود.
با توجه به وسعت و تنوع تاثیرات نامطلوب حوادث غیر مترقبه بر سازمان و بعضا اثرات مضاعف برخی از آنها در افزایش مصارف و کاهش منابع و… اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه برای اخذ پوشش بیمه ای درجهت جبرانخسارات احتمالی ناشی از سوانح درمورد مخاطبیت سازمان به ویژه مستمری بگیران، لازم و ضروری است.
طی مراحل متعدد سازمان اقدام به ابلاغ آئین نامه نحوه تکوین و فعالیت ستاد مرکزی مدیریت بحران حوادث سازمانتامین اجتماعی نمود. در این آئین نامه ترکیب اعضا حدود وظایف و اختیارات مشخصص گردیده است. بدنبال ابلاغ آئین نامه مذکور چارتکمیته بحران در سطح استانها و سایر دستور العمل های مرتبط به کلیه استانهای کشور ارسال گردید.
در ادامه این مقاله به کلیه فعالیت های انجام شده بالاخص اقدامات انجام شده در حادثه بم، گیلان و زرند به شکل منسجم و از پیش تعریف شده عملیاتی نیز اشاره می گردد.