سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی سرزعیم – پژوهشگر مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای سازمان صدا و سیما

چکیده:

مفهوم اقتصاد تحقیق و توسعه در ادبیات رشد اقتصادی پس از آن مطرح شد که مدل رشد سولو ناپایداری رشد مبتنی بر انباشت سرمایه را تئوریزه نمود. ضرورت پاسخ به دلایل رشد مستمر و پایدار کشورهای توسعه اندیشمندان و اقتصاددانان را به نقش مهم تحقیق و توسه وسرمایه انسانی رهنمون گردید. مقالات دورا ساز رومر در سال ۱۹۸۲ و لوکاس درسال ۱۹۸۳ نشان داد که خصوصیات بازدهی صعودی به مقیاس در امر سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه مهم ترین عاملی است که می تواند اثر نزولی به مقیاس سرمایه را که به دلیل استهلاک رخ می دهد جبران کند. به همین دلیل رمز توفیق توسعه پایدار کشورهای غربیتوانایی آنها در انباشت دانش و توسعه دانایی از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه شناخته شد . از آن پس تا کنون اقتصادتحقیق و توسعه به جمع واژگان رایج اقتصادی پیوسته است.