مقاله ساختار مطلوب براي انجام سرمايه گذاري هاي پرمخاطره توسط شركت هاي سرمايه گذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در رشد فناوري از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ساختار مطلوب براي انجام سرمايه گذاري هاي پرمخاطره توسط شركت هاي سرمايه گذاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري خطرپذير
مقاله شركت سرمايه گذاري خطرپذير
مقاله صندوق سرمايه گذاري خطرپذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي تاريخچه، نقش، اهميت و كاركرد اقتصادي سرمايه گذاري هاي خطرپذير مي پردازد. در نگارش اين مقاله سعي شده است نگاه جامعي به مفهوم سرمايه خطرپذير معطوف شود، از اينرو تعداد قابل توجهي كليد واژه مربوط به واژه سرمايه (گذاري) خطرپذير مورد تبيين قرار گرفته است. از آنجايي كه در اين مبحث كليد واژه هاي نسبتا زيادي مطرح است و در مواردي مفاهيمي مرتبط با يكديگر هستند كه گاهي نيز همپوشاني هاي مفهومي با يكديگر خواهند داشت، يكي از اهداف مقاله تبيين واضح مفاهيم مذكور است و تلاش شده است تا حد امكان دقيق ترين و جامع ترين مفهوم از هر واژه در مقاله ارايه شود. ضرورت، اهميت و نقش اينگونه سرمايه گذاري ها در اقتصاد و بخصوص در حوزه هاي سرمايه گذاري نيز در مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
يكي از عناصر اصلي مرتبط با سرمايه گذاري خطرپذير كارآفرينان هستند. بنابراين سعي شده است درباره نقش آنان نيز در اين رابطه توضيحات كافي ارايه شود.
اين مقاله درصدد ارايه ساختار پيشنهادي جهت انجام سرمايه گذاري هاي خطرپذير توسط شركت هاي سرمايه گذاري است كه قابليت اجرايي شدن در ايران را نيز داشته باشد. بنابراين سوابق مربوط به شركت هاي سرمايه گذاري خطرپذير در جهان و به خصوص در ايران نيز ذكر گرديده است. بخش آخر، باتوجه به مطالب مطرح شده در بخش هاي قبلي، ساختار پيشنهادي مطلوب جهت انجام سرمايه گذاري خطرپذير توسط شركت هاي سرمايه گذاري را ارايه مي دهد. باتوجه به مطالعات انجام گرفته، شركت هاي سرمايه گذاري پرمخاطره موجود در ايران همگي توسط نهاد دولت تاسيس شده اند و تعداد انگشت شمار است. بنابراين خلا وجود اينگونه نهادها در كشور كاملا احساس مي شود. يكي از علل مهم وجود اين خلا، مربوط به نبود ساختار مطلوب جهت انجام اينگونه سرمايه گذاري ها است كه اين مقاله مي خواهد پاسخي براي آن فراهم نمايد.