سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

امیر عرفانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صن
سعید شیرزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ( ع )

چکیده:

این مقاله به بررسی تاریخچه، نقش، اهمیت و کارکرد اقتصادی سرمایه گذاریهای خطرپذیر می پردازد . در نگارش این مقاله سعی شده است نگاه جامعی به مفهوم سرمایه خطرپذیر ۳ معطوف شود، از اینرو تعداد قابل توجهی کلید واژه مربوط به واژه سرمایه ( گذاری ) خطرپذیر مورد تبیین قرار گرفته است، از آنجاییکه در این مبحث کلیدواژه های نسبتا زیادی مطرح می باشند و بعضا مفاهیمی مرتبط با یکدیگر هستند که گاهی نیز همپوشانی های مفهومی با یکدیگر خواهند داشت، یکی از اهداف مقاله تبیین واضح مفاهیم مذکور بوده است و تلاش شده است حتی المقدور دقیقترین و جامعترین مفهوم از هر واژه در مقاله ارائه شود . ضرورت، اهمیت و نقش اینگونه سرمایه گذاریها در اقتصاد ( و بخصوص در حوزه های سرمایه گذاری ) نیز در مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . یکی از عناصر اصلی مرتبط با سرمایه گذاری خطرپذیر کارآفرینان ۴ می باشند، بنابراین سعی شده است درباره نقش آنان نیز در این رابطه توضیحات کافی ارائه شود . این مقاله درصدد ارائه ساختار پیشنهادی جهت انجام سرمایه گذاریهای خطرپذیر توسط شرکتهای سرمایه گذاری ۵ می باشد که قابلیت اجرایی شدن در ایران را نیز داشته باشد، بنابراین سوابق مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر در جهان و بالاخص ذر ایران نیز ذکر گردیده است . بخش آخر، باتوجه به مطالب مطروحه در بخشهای قبلی، ساختار پیشنهادی مطلوب جهت انجام سرمایه گذاری خطرپذیر توسط شرکتهای سرمایه گذاری را ارائه می دهد .
باتوجه به مطالعات انجام گرفته، شرکتهای سرمایه گذاری پرمخاطره موجود در ایران همگی توسط نهاد دولت تاسیس شده اند و تعداد آنها از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نمی باشد . بنابراین خلا وجود اینگونه نهادها در کشور کاملا احساس می شود، یکی از علل مهم وجود این خلا، مربوط به نبود ساختار مطلوب جهت انجام اینگونه سرمایه گذاریها می باشد که مقاله می خواهد پاسخی برای آن فراهم نماید