مقاله ساختار معرفت در فرهنگ اتوپياي مور و آرمان شهر مهدوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مشرق موعود از صفحه ۵۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ساختار معرفت در فرهنگ اتوپياي مور و آرمان شهر مهدوي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتوپيا
مقاله فرهنگ
مقاله علم مداري
مقاله عقلانيت
مقاله عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رامين فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرمان شهرگرايي در فطرت کمال جوي آدمي ريشه دارد. بسياري از انديش مندان در بلنداي تاريخ، با زواياي متفاوت به جامعه خويش نگريسته و آرمان شهرهايي را تدوين کرده اند. در اين ميان «اتوپياي» تامس مور به دليل جامعيت آن از شهرت بسياري برخوردار بوده و مهم ترين آرمان شهر پس از دوران رنسانس به شمار مي رود.
از آن جا که باور و معرفت جوهره اصلي فرهنگ است، ساختار معرفتي آرمان شهر مور بر اساس اومانيسم، پلوراليسم، عقلانيت ابزاري، علم مداري و عدالت محوري تبيين مي شود و اين بهشت زميني تراويده از ذهن بشر در پرتو ساختار معرفتي مدينه فاضله مهدوي نقد خواهد شد.