مقاله ساختار منسجم غزليات حافظ شيرازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فنون ادبي از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ساختار منسجم غزليات حافظ شيرازي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسجام متن
مقاله توالي ابيات
مقاله رندي
مقاله ساختار
مقاله سبك پاشان
مقاله قلندري
مقاله نقد متن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالمير تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شعر حافظ در عين انسجام ساختاري، ظاهري پاشان و گسسته دارد. برخي منكران، به اعتبار اين ظاهر بر حافظ خرده مي گرفتند كه هر بيتش سخني مجزاست، برخي نيز براي بي اعتبار كردن حرف اصلي حافظ، ابيات او را از هم تفكيك مي كردند تا از زهر انتقادهاي وي بكاهند، ليكن در دوره معاصر بدون توجه به اين سابقه تاريخي، استقلال ابيات را هنر حافظ شمرده اند. در مقاله حاضر، پس از بحث و بررسي درباره عوامل پيدايش اين تصورها، به تبيين ضرورت ساختار منسجم غزل حافظ پرداخته ايم و با ذكر يك نمونه از هر يك از ساختارهاي عرفاني، رندي، عاشقانه و قلندري، طرح اصلي غزلها و چگونگي پيوند ابيات را روشن كرده ايم.