سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد اقدسی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس- دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه
سیداحسان ملیحی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

از انجایی که عملکرد ساختار خطی زنجیره عرضه زمینه بوجود آمدن یکی از مهمترین مشکلات در زنجیره عرضه با نام اثر شلاقی – که افزایش نوسان تقاضا در طول زنجیره عرضه از سمت اعضا پایین دستی زنجیره عرضه به سمت اعضا بالا دستی است – را ایجاد میکند، نیاز است تا اعضا و شرکای زنجیره عرضه در ساختاری جدید فعالیت کنند. در این مقاله بر اساس روشها و راههای ارائه شده در ادبیات زنجیره عرضه و پیشرفتهای حاصل در زمینه تکنولوژی اطلاعات ساختاری منظومه ای و غیر خطی برای هماهنگی بیشتر شرکای زنجیره عرضه و در نتیجه کاهش اثر شلاقی شناسایی می شود.