سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینی یزدی – تبریز– دانشگاه تبریز– دانشکده شیمی– گروه شیمی معدنی
لیلا نوحی نژاد – دانشگاه پیام نور( مرکز تبریز)، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

کمپلکس دو هسته ای کادمیم با لیگاند شیف باز دارای پتانسیل هفت دندانه ای با دهنده های ۳N4O سنتز و ساختار آن توسط پراش اشعه x شناسایی شد. ساختار نشانگر عدد کئوردیناسیون هفت برای دو مرکز فلزی می باشد که در آن یکی ار اتمهای کادمیم ساختار هندسی منشور مثلثی کلاهدار و اتم کادمیم دوم ساختار هشت وجهی کلاهدار را به خود می گیرند سیتم کریستالی این کمپلکس تری کلینیک با گروه فضایی (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد.