سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر بدری – گروه فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت
محمود ملاباشی – گروه فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

متانول چشمه بسیار خوب و عالی برای ایجاد خطوط لیزر مادون قرمز می باشد. وضعیت مربوط به ضرایب بسط انرژی برای طیف سری های باند کششی ارتعاشی ۲v8 C-OOvertoneاز متانول مورد تخمین و محاسبه قرار می گیرد . همچنین به بررسی رابطه ای رساتر جهت محاسبه شدت نسبی خطوط جذبی ناشی از یک انتقال نیز پرداخته می شود. شدت خطوط محاسبه شده برای هر سری با شدت متناظر در طیف مشاهده شده همان سری نیز مورد مقایسه و تجزیه تحیلی قرار می گیرد.