مقاله ساختار نحوي خود اصلاحي در محاوره زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ساختار نحوي خود اصلاحي در محاوره زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قسمت در حال اصلاح (repairing segment) و تجزيه و تحليل گفت و گو (conversational analysis)
مقاله خود اصلاحي
مقاله واحد ساختاري نوبت
مقاله قسمت نياز به اصلاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشي زاده مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«خود اصلاحي (self-repair) «فرايندي است که گوينده مشکلي را در «واحد ساختاري نوبت»خويش تشخيص مي دهد و درصدد اصلاح آن برمي آيد. اينکه چه مقدار به عقب برمي گردد تا اقدام به اصلاح کند، از زباني به زبان ديگر متفاوت است. در اين مقاله اين سوال مطرح است که آيا در عملکردهاي خود اصلاحي محاوره زبان فارسي، ارتباطي بين سازه تحت ساخت و ميزان «قلمرو بازيابي (scope of recycling) «وجود دارد. دادگان محاوره زبان فارسي نشان مي دهد که ۸۹٫۸% «قسمت هاي نيازمند اصلاح (repaired segments) «از سازه هاي واحد (کلي يا جزئي) و ۱۰٫۲% از ترکيب سازه هاي بندي تشکيل مي شود. اگرچه انواع مختلف سازه ها (نهاد، فعل، مفعول و…) از نظر تعداد رخدادشان در«قسمت هاي نيازمند اصلاح» به صورت کلي يا جزئي و همچنين ترکيبي، متفاوت اند؛ اما ارتباطي بين سازه تحت ساخت و «قلمرو بازيابي» يافت نشد.