سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدسعید ترابی – مدیر HSE شرکت تایدواتر
ارسلان شیرزادی – رئیس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

با گسترش فعالیت های شرکت تایدواتر و افزایش سرعت و حجم کاری در زمینه عملیات اپراتور بندری، در کنار مدیریت های تخصصی موجود که مسئولیت هدایت فعالیت های اصلی این شرکت را بر عهده داشته اند، استقرار نظام مدیریت HSE از سوی دست اندرکاران و تصمیم گیران به عنوان نیاز جدیدی احساس گردید. در این راستا نظام مدیریت HSE که با هدف کاستن از اصطکاک موجود در فضای بهره وری شرکت از طریق کاهش مخاطرات و ریسک های موجود در سیستم بهره برداری و عملیات تشکیل یافت. برای موفقیت بیشتر، در کنار موضوعات تخصصی مختص به خود، نیازمند ساختار سازمانی مناسبی است که طی آن ضمن دعوت به همکاری کلیه پرسنل و مسئولان شرکت ضمن جلوگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت های موجود و از ایجاد موازی کاری در فعالیت های شرکت نیز پرهیز گردد. از طرف دیگر بدلیل محدودیت منابع، در برنامه ریزی این ساختار سازمانی می بایستی به گونه ای عملگردد تا در آن از حداکثر مشارکت نیروهای موجود در کنار تخصیص و برنامه ریزی صحیح منابع بهره گرفته شود.
در این راستا در سازماندهی نظام مدیریت HSE در شرکت تایدواتر جبهه اصلی کار در داخل نواحی تحت پوشش این شرکت مستقر بوده که این موضوع از طریق بهره گیری از سه کمیته تخصصی با عناوین ۱- کمیته تخصصی HSEعملیات کانتینری ۲- کمیته تخصصی HSE عملیات غیر کانتینری و ۳- کمیته تخصصی HSE فنی و پشتیبانیکه مسئولیت استقرار HSE در بخش های مختلف را بر عهده دارند به انجام خواهد رسید.
خطوط حرکت این کمیته های تخصصی در کمیته عالی HSE ناحیه تهیه و تدوین می شود. در کمیته HSE هر ناحیه علاوه بر مدیر ناحیه و مدیر HSE شرکت، معاونین فنی و عملیات در کنار رئیس HSE ناحیه و مدیر مالی و رئیس حفاظت ، مسئولیت برنامه ریزی وتصویب برنامه های اولویت بندی شده کمیته های تخصصی HSE آن ناحیه را بر عهده دارد.
همچنین در شواری عالی HSE شرکت نیزکه با حضور مدیر عامل، مدیر HSE مدیر مالی، مدیر اداری و منابع انسانی ، مدیران سه ناحیه ، مدیر امور ترانزیت و مدیر امور کانتینر در هر فصل تشکیل خواهد گردید.
دراین مقاله ضمن تشریح موارد فوق الذکر، نسبت به تشریح جایگاه نظام HSE در شرکت و سپس در نواحی اقدام شده و نحوه تعاملات و ارتباطات مورد نیاز بین ارکان و اجزا آن بیان گردیده است.