سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نصرت ا… نصیری – واحد تحقیق و توسعه گروه تولیدی دشت مرغاب (یک و یک)

چکیده:

برای تعیین ساختار مناسب واحد تحقیق و توسعه در کارخانجات باید ابتدا بشرح وظایف و رسالت اصلی این واحد در کارخانه توجه کنیم. مهمترین نقش واحد تحقیق و توسعه درهرواحد تولیدی نقش آن بعنوان یک کارخانه تولید تکنولوژی در درون کارخانجات می باشد، یعنی تکنولوژی موجود در واحد بعنوان بستر اولیه در نظر می گیرد و با انجام فعالیتهای تحقیقی و توسعه ای و در یک روند تبادلی دو طرفه با سایر عوامل تولید، کالایی برتر از قبل تولید نموده و در نهایت تولید کالای برتر به ایجاد تکنولوژی برتر و بهره وری بیشتر از عوامل تولید منجر می شود.
اگر تعریف تکنولوژی را بشرح زیر در نظر بگیریم:
«تکنولوژی مجموعه ای است از روشها، فرایندها، ابزار و تجهیزات و ماشین آلات ، مهارتها و دانشها که بوسیله آنها کالایی ساخته می شود و یا خدماتی ارائه می گردد.»
بر اساس تعریف فوق چهار مولفه اساسی می توان برای تکنولوژی بشرح زیر معرفی نمود:
۱- ابزار و ماشین الات
۲- نیروی انسانی
۳- اطلاعات و دانش فنی
۴- سازماندهی و مدیریت
مجموعه مولفه های فوق الذکر و چگونگی ارتباط بین آنها تعیین کننده سطح تکنولوژی موجود در هر کارخانه است. لذا تحقیق و توسعه باید برای تولید تکنولوژی برتر، در ابعاد مختلف تکنولوژی اقدام نماید. تا در نهایت بتواند به نتیجه نهایی نایل اید.
اقدامات واحد تحقیق و توسعه در هر مقطع بستگی به چرخه حیات و منحنی عمر تکنولوژی دارد . که بر اساس آن در هر مقطع از فرایند تولید تکنولوژی اقدام معینی را باید انجام دهد و ساختار واحد تحقیق وتوسعه نیز باید منطبق با اقداماتی باشد که باید در هر مقطع انجام شود.
صرف نظر از نوع و ماهیت صنعت آنچه که مسلم است اینکه واحد تحقیق و توسع باید ساختاری را شامل باشد که فعالیتهای آن در رابطه با عوامل مختلف برون سازمانی و درون سازمانی مرتبط با تکنولوژی باشد و بر اساس اینکه مهمترین مشکل و مانع در راه بهره وری از عوامل تولید و توسعه و تعالی تکنولوژی بکار گرفته شده توسط، چه باشد ساختارواحد تحقیق و توسعه درهر کارخانه تعیین می گردد.