مقاله ساختار و خواص ابررساناي YBa2Cu3O7-δ آلاييده با کادميوم اکسيد توده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۹۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ساختار و خواص ابررساناي YBa2Cu3O7-δ آلاييده با کادميوم اکسيد توده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررسانا
مقاله چگالي جريان بحراني
مقاله دماي بحراني
مقاله مقاومت الكتريكي
مقاله كادميوم اكسيد
مقاله آلايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عچرش احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرشوشتري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: فربد منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابررساناي Y1-xCdxBa2Cu3O7- d با مقادير ۰٫۵، ۰٫۴، ۰٫۳، ۰٫۲، ۰٫۱۵، ۰٫۱، ۰٫۰۵، x=0 به روش حالت جامد ساخته شده و ساختار، مقاومت الکتريکي، چگالي جريان بحراني و دماي بحراني آن بررسي شده است. نتايج نشان مي دهند که اين آلايش ها، تغيير محسوسي در ساختار و ثابت هاي شبکه ايجاد نمي کنند. با افزايش مقدار آلايش، مقاومت نمونه ها افزايش مي يابد. مقدار کم آلايش کادميوم، چگالي جريان بحراني را بهبود مي بخشد به طوري که نمونه x=0.1 بيشترين مقدار چگالي جريان بحراني را در بين نمونه ها دارد. دماي بحراني با آلايش کادميوم تا x=0.2 نوسان کمي دارد و تغييرات، قابل ملاحظه نمي باشد، اما با افزايش مقدار آلايش تا x=0.5، دماي بحراني به تدريج کاهش مي يابد.