سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

نظام الدین فقیه – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، فرایند تحقیق و توسعه، مدیریت، سازمان ، چگونگی هدایت و اجرای برنامه های آن، در پرتو آخرین یافته ها، مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. ابتدا ماهیت فرایند تحقیق و توسعه از نظر می گذرد و به منظور تبیین آن چرخه عمر تکنولوژی ومحصول مطالعه می شود. سپس سازماندهی، ترتیبات و تاثیرات آن در اجرای برنامه ها، چگونگی تخصیص منابع و نیز شیوه انتخاب و مدیریت طرحهای تحقیق و توسعه، به تبع می رسد. آنگاه روند آفرینشگری و نوآوری، اهمیت وجایگاه آن در فرایند تحقیق و توسعه، ارتباطخلاقیت با رهیابی درحل مسئله و نیز تدابیر و شرایط لازم برای نیل به این مهم ، بررسی می گردد. متعاقبا عوامل موثر بر موفقیت و کامیابی طرح های توسعه، با تاکید ویژه بر هدایت و حساسیت مراحل آغازین برنامه توسعه، بالاخص تاثیرگذاری نحوه توصیف و انگاره محصول جدید، و عناصر سازنده توصیف موفقیت آمیز، مطالعه و تحلیل می شود.