سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین فتوت رودسری – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
مجید شاهپسندزاده – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

مجموعه دگرگونی های گرگان درگستره ای به طول ١١٠ کیلومتر و پهنای ٢ تا ١٠ کیلومتر به موازات راستای عمومی خاوری-باختری در البرز شرقی واقع شده است . پهنه ها ی برش ی شکل پذیر بطور گسترده در آن شناسائیشد که بعضی از آنها با انبوهی از سنگ های بیگانه از محیط بصورت ناخوانده(olistolith)همراهند. این پهنه هایبرشی بیشتر سازوکار مع کوس دارند و در سه گروه تقسیم بندی می شوند. پهنه برشی نهارخوران -توسکستان در خاور با شیب زیاد به سمت شمال، پهنه برشی مهدیراجه با شیب کم به سمت شمال در شمال باختر و پهنه های برشی جنوبی در فواصل مختلف با راستای تقریبا شمالی -جنوبی که شیب آنها بصورت متناوب به سمت خاور و باختر است.