مقاله ساختار و نقش مايه هاي مدارس دوره تيموري در خطه خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ساختار و نقش مايه هاي مدارس دوره تيموري در خطه خراسان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار و نقش مايه ها
مقاله مدارس دوره تيموري
مقاله خراسان
مقاله مقايسه و تطبيق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باتوجه به مطالعات كارشناسان در حوزه هنري شايد بتوان دوره تيموري را يكي از مهمترين ادوار تاريخ هنري ايران زمين محسوب نمود. آثار بجاي مانده از اين دوره نيز حاكي از اهميت هنري اين دوره از تاريخ ايران است. اين سلسله، با تكريم هنرمندان و معماران و گردآوردن آنان از اقصي نقاط كشور هم در ساختار معماري و هم در تزيينات آن، نقش آفرين بوده اند. بهترين شاهد اين مساله، مدارس اين دوران در منطقه خراسان است.
طبق اسناد تاريخي ساخت مدرسه از دوره سلجوقيان در ايران مرسوم مي شود و تيموريان نيز اين سنت را ادامه مي دهند. مدارس بالاسر ۸۰۰٫۱۳۷۹، مدارس پريزاد ۸۲٫۱۴۲۰، مدرسه دودر ۸۴۳٫۱۴۳۹ و غياثيه خرگرد ۱۴۴۴٫۸۴۸ نشانگر اهميت مدرسه سازي در دوره تيموريان است که در اين مقاله ساختار و نقش مايه هاي تزييني چهارمدرسه مذکور مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرد.
در پي بررسيهاي به عمل آمده مي توان اين گونه استنباط نمود كه در سير تحول معماري و تزيين مدارس دوره تيموري يك روند تكاملي وجود داشته و از نظر محتواي كتيبه ها استفاده از مضامين ديني رواج بيشتري داشته است.
روش تحقيق اين مقاله به صورت تاريخي، توصيفي و تحليلي است.
اهداف مقاله: ۱ شناسايي مدارس دوره تيموري و مقايسه آنها، ۲ شناخت روند تحول ساختار و تزيين معماري مدارس تيموري در خطه خراسان
سوالات مقاله: ۱- مدارس تيموري از نظر معماري، تزيينات و محتواي كتيبه ها داراي چه ويژگيهايي هستند؟ ۲- تفاوتها و شباهتهاي تزييني و ساختاري مدارس مذكور كدام است؟