سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه مصباحی – کارشناسی ارشد تکنوتیک
دکتر محمد محجل – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
اکرم چل گلی – کارشناسی ارشد تکنوتیک

چکیده:

لایه های رسوبی افقی با سن پلیوسن- کواترنری در دو منطقه شمال باختر زنجان و جنوب خاور تبریز توسط انبوهی از گسلش نرمال جابجا شده اند که به صورت محلی در برش جاده ها رخنمون دارند، پهنه های تخریبی گسل های نرمال در دو منطقه مذکور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ساختارهای ایجاد شده در پهنه تخریبی دیواره به صورت شکستگی های کششی و قطعات عدسی شکل،در پهنه تخریبی ارتباطی گسل ها به شکل های فشاری، کششی، پله های فشاری و پهنه های عدسی شکل و در ساختارهای مربوط به پهنه های تخریب گسل های نرمال در دو منطقه تبریز و زنجان مشاهده می شود.