سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمد قاسمی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله ابتدا به مفهوم گردشگری مذهبی(religious tourism) و زیارت(pilgrimages) که هر دو با اختلافاتی اندکی، عامل مهم جغرافیای انسانی در تعیین تمرکز گردشگری هستند پرداخته؛ سپس با توجه به ساختار و کارکرد خاص گردشگری مذهبی که ریشه در اعتقادات دینی- مذهبی دارند به تشریح ساختار گردشگری شهر مشهد با توجه به رویکرد سیستمی (عوامل عرضه) شده است. باید توجه داشت که امروزه گردشگری مذهبی در اجرای متعدد و گونه های مختلفش، به دلیل ابعاد، ساختار و کارکردش، توانسته خود را در متن گردشگری جهانی جای دهد؛ گرچه گاهی توسط بعضی از صاحبنظران این نوع در مقایسه با سایر اهداف و انگیزه های گردشگری، غیر گردشگری محسوب می شوند.