مقاله ساختار گسل راوند و نقش آن در ايجاد حوضه کششي pull-apart در کمربند آتشفشاني اروميه- دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ساختار گسل راوند و نقش آن در ايجاد حوضه کششي pull-apart در کمربند آتشفشاني اروميه- دختر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل امتداد لغز راوند
مقاله پهنه آتشفشاني اروميه- دختر
مقاله حوضه pull-apart

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رهامي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسل راستالغز راوند با روند عمومي شمال شمال باختر– جنوب جنوب خاور، از جنوب خاور شهر قم تا شمال باختر شهر كاشان ادامه دارد. اين گسل را مي توان بر اساس روند امتداد آن به سه پاره تقسيم كرد. پاره جنوبي با راستاي كلي N162، پاره مياني با راستاي تقريبي شمالي- جنوبي و پاره شمالي با راستاي کلي .N150 شواهد ساختاري اين گسل مشخص مي سازد که سازوکار امتداد لغز راستبر غالب در اين گسل، جابجايي جوان مي باشد و در زمان فعاليت نهشته هاي آتشفشاني در ائوسن در اين محل، دو پاره گسل قم و کاشان به صورت پله اي نسبت به هم قرار داشته اند. به دليل تکتونيک برشي حاکم براين منطقه در طول هم-گرايي قاره عربي و ايران، محل پله شدگي به صورت حوضه pull-apart باز شده و نهشته هاي آتشفشاني ائوسن در منطقه اي به شکل لوزي در اين حوضه برون زد پيدا کرده اند.