سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مونا محرری – کارشناسی ارشد معماری
امین شهسواری – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

با ظهور ساختمانهای بلند ،هم طراحی ساختمان و هم تجهیزات ساختمان وارد عصر جدیدی شده اند. در سالهای اخیر، درباره انرژی در ساختمانهای بلند بحث چندانی صورت نگرفته است.تحقیقی نشان می دهد که ساختمانهای بلند مسکونی، در مقایسه با استانداردهای مصرف انرژی، سه برابر واحد سطح طبقه در خانه های تک واحدی مسکونی ، انرژی مصرف می کنند.امروزه ، انرژی نه تنها معیار سنجش کارآیی عملیاتی (و عواید پولی) ساخته شده است ، بلکه در واقع مترادف حفظ محیط زیست و پیشرفت های تکنولوژیکی سالهای اخیر ، نیز گشته است. دگرگونی هنجارها ، استانداردها ، مصالح و تکنولوژی ها ، نوع ساختمان ها و بازار ساخت و ساز را اساساً متحول ساخته است.این مقاله به تحلیل این موضوع میپردازد که چگونه طراحی معماری و عوامل اصلی موثر در ویژگیهای گرمایی ساختمان در مصرف انرژی ساختمان اثر می گذارد . همچنین به بررسی دلایل کارآیی پایین حرارتی ساختمان پرداخته و ملاحظات طراحی و راهکارهایی برای طراحی پوشش حرارتی مناسب ، با توجه به تکنولوژی و مصالح ساختمانی ، ارائه می دهد.و در آخر ، به فرصت های به روز آوری ساختمان در هنگام تعمیر و یا نوسازی به منظور بهبود شرایط و صرفه جویی در مصرف انرژی ، می پردازد.