سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه پیمان – دانشجوی کارشناسی عمران عضو باشگاه پژوهشگران جوان
ریحانه پیمان – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

« بامبو »گیاهی از خانوادة گندمیان و یا علوفه ساقه بندبند و توخالی میباشد؛ که تا به امروز ۱۵۰۰ گونه از آن شناسایی شده است، اما چوب بامبو برتر از علفهای دیگر و حتی سودمندتر از گونه های دیگر گیاهان م یباشد. با توجه به آنکه استفاده و پرورش این گیاه زیبا و خودرو ،نیاز چندانی به نیروی انسانی و هزینه بالایی ندارد، سالیان مدیدی است که نیمی از جمعیت دنیا از آن بهره مند م یشوند و از آنجاکه امروزه تهیه مصالح ساختمانی از مشکلات عمدة کشورهای در حال توسعه م یباشد از این رهگذر، بامبو با امتیازات استثنایی و قیمت ارزان خود، یک نوع مصالح ساختمانی سودمند در صنایع عمرانی محسوب م یشود،که متاسفانه به علت ناشناخته ماندن آن در کشورمان – به عنوان یک عضو ساز های – هنوز طرحهای گسترده اجرایی صورت نپذیرفته است« زوریخ » برای ساختمانهای ۲۰ طبقه نیز از داربستهای بامبویی استفاده میشود ؛ حتی در شهر « جاکارتا » -جالب است بدانیم که در بنا شده است و لازم به ذکر است یادآور شویم که تولید و پرورش « برج بامبو » مجتمع تفریحی صددرصد ساخته شده از بامبو مشهور به بامبو، علاوه بر کاربردهای مختلف صنعتی، برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب جنگلها نیز بسیار مفید است.- در این مقاله ضمن مقایسة اسکلتهای ساخته شده از بامبو با اسکلتهای فلزی و چوبی و برآورد هزینه آن و با بررسی دیگر خواص مهندسی بامبو به این مهم دست می یابیم که با توجه به امکان تکثیرگون ههای مرغوب گیاه بامبو در مناطق شمالی و جنوبی کشورمان،شایسته است ؛اقدامات و سرمای هگذاریهای حساب شده ای در توسعة ارزشمند این گیاه ساز های، در جهت عمران و آبادانی کشور به عمل آید