سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد آئینی –

چکیده:

بودجه ریزی عملیاتی دولت، نیازمند تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی است. یکی از اقلام عمده و دارای سهم قابل توجه در تعیین قیمت تمام شده، هزینه تامین فضای اداری، دفتر کار و ساختمانهای اداری و سایر ساختمان های مورد نیاز است که بدلیل غیر جاری بودن هزینه های مربوط پنهان
می ماند. همچنین هزینه های فرصت های از دست رفته سرمایه های جایگزین و عدم النفع ها و خواب سرمایه حبس شده در این ساختمان ها،به با رویکرد تأمین مالی مجدد یا پشتوانه ارزش های و منافع جاری و آتی نهفته در آنها شایسته توجه اس ت. مقاله بدنبال جلب توجه عزیزان قانونگذار،بودجه ریز و برنامه ریز و مسئول در چاچوب یک بحث علمی و بررسی ادبیات و سابقه موضوع در دنیا به نقش هزینه ساختمان های دولتی و نحوه بهره برداری از منافع آنها در بودجه ریزی عملیاتی و بیان مزایای آن،و در ترکیب با مفهوم تأمین مالی مجدد، بدنبال معرفی منابع بودجه ای جدیدی از رهگذر فرآیند تبدیل به اوراق بهادار نمودن ساختمان های دولتی موجود به صورت مستقیم یااز طریق شرکت های سرمایه گذاری زمین ومستغلات برای رفع بسیاری از تنگناهای بودجه ای است.