سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد عرب پور – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدامین مسعودزاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نتایج حاصل از مطالعه ی علل ویرانی ساختمان ها در جریان زلزله های مخرب و نیز تجربیات آزمایشگاهی که بر روی مدلهای ساختمانی انجام شده به نحوی قاطع ثابت کرده اند که چگونگی شکل ساختمان تاثیری به سزا در پایداری سازه ی آن در مقابل زلزله دارد. با وجود این در طراحی سازه ای مقاوم در برابر زلزله هنوز چنانکه شایسته است به انتخاب شکل مناسب عنایتی نمی شود و تصور عام بر آن است که تنها محاسبه ی سازه ی ضد زلزله برای بک ساختمان در تامین پایداری آن در برابر لرزش های زمین کافی است. طراحی معماری و تصمیماتی که منجر به آن می شود نقش مهمی را در کارایی لرزه ای ساختمان بازی می کند. معماری یک ساختمان باید تا جایی که ممکن است اجازه ی طراحی موثر سازه در برابر زلزله را بدهد همزمان با آن سازه باید امکان دستیابی به اهداف زیبایی شناختی و عملکردی ساختمان را فراهم کند. ازاین رومعماران و مهندسین سازه بایستی روی پلان طبقه با یکدیگر همکاری کرده تا این اطمینان حاصل شود تا از شکل های نامطلوب اجتناب شده است و طراحی معماری مناسبی انتخاب شود. در این مقاله با معرفی انواع ساختمانهای منظم و نامنظم در پلان و ارتفاع به اهمیت توجه به پیکربندی مناسب برای رفتار بهتر سازه در هنگام زلزله خواهیم پرداخت و در پایان نیز به طور مختصر توضیحی در مورد تحلیل این نوع سازه ها خواهیم داد.