سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

عبدالمهدی بهین فر – مهندس مکانیک

چکیده:

منظور از ساختمان هوشمند آن قسمت از وسایل و تجهیزات و امکاناتی است که عملکرد اتوماتیک دارند و هر فرد می تواند به صورت مستقیم در ساختمان های محیط های کاری و زندگی با آن در تعامل باشند و به نحوی از آن تجهیزات به عنوان کاربر استفاده نماید. اینگونه امکانات علاوه بر افزایش سطح رفاه در محیط های زندگی دارای نقش سازنده ای در صرفه جویی انرژی وحفاظت از محیط زیست می باشد و بایست میزان سرمایه گذاری به عمل آمده در آن دارای توجیه منطقی باشد. امروزه برای درک موقعیت جانبازان در محیط های زندگی و آنچه این عزیزان به آن نیاز دارند (تا بتوانند از تمامی امکانات بالقوه خود استفاده نمایند) بهره برداری همه جنبه ای از تمامی دستاوردهای بشری ارد زمینه علم و فناوری آغازشده است و هر روز بر توسعه اینگونه فناوری ها افزوده می شود. توسعه روز افزون فناوری اطلاعات (IT) خصوصا در سال های اخیر و تحولات ICT امکانات فراوان تری را فراهم نموده است. به نحوی که اشخاص با درجات بالای معلولیت می توانند ضمن بی نیازی از کمک دیگران در محیط های زندگی بسیاری از توانمندی های فکری و خلاقیت های دیگر را رشد دهند. آنچه در این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت آن دسته از امکاناتی است که به صورت هوشمند و اتوماتیک در کلیه مراحل و ارتباطات عزیزان معلول در محیط های زندگی خانه و محل کار مور استفاده قرار می گیرد.
عمده ترین این امکانات را در ساختمان می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
– وسایل و امکانات اتوماتیک در دسترسی به مکان ها؛
– وسایل و امکانات اتوماتیک در بهره برداری از لوازم و تجهیزات؛
– وسایل و امکانات اتوماتیک در مناسب نمودن شرایط و فضاهای محیط؛
– وسایل و امکانات ارتباطی و تعامل با محیط های مجازی خارجی؛
– وسایل و امکانات اتوماتیک در تامین امنیت محیط زندگی .
یک پارچگی و تطابق و سازگاری سیستم های فوق در یک ساختمان از جمله ملاحظاتی است که در تدوین استانداردها و پروتکل هایمربوطه بایستی در نظر گرفته شود تا ازتداخل سیستم ها و مشکلات بعدی نگهداری و اجتناب گردد.
بهره برداری از نرم افزارهای جامع در کنترل و بهره برداری از سیستم های فوق و سادگی آنها برای فردعمده ترین عامل در بهره برداری صحیح می باشد.
هماهنگونه که معلولیت دارای طبقه بندی خاص می باشند، ضروری است در کاربری وسایل اتوماتیک در ساتمان مواردی نظیر نوع معلولیت در نظر گرفته شود.
برقراری خدمات آموزشی برای افراد و استقرار سیستم پیشتیبانی کاملاً سازمان یافته از جمله مواردی است که بایستی توجه خاص به آن معطوف گردد.