مقاله ساختن فضاهاي اتصال با استفاده از روش کورسيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ساختن فضاهاي اتصال با استفاده از روش کورسيني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش کورسيني
مقاله فضاي اتصال
مقاله جايگشت تعميم يافته
مقاله ابرفضاي برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ساختارهايي مانند فضاهاي اتصال، جايگشت هاي تعميم يافته و ابرفضاهاي برداري توزيع پذير قوي مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف: هدف اين مقاله، ساختن فضاهاي اتصال از جايگشت هاي تعميم يافته و ابرفضاهاي برداري با استفاده از روش کورسيني مي باشد.
روش بررسي: کورسيني روشي متفاوت براي ساختن فضاهاي اتصال از ابرگراف ها ارايه کرده است. با استفاده از اين روش و نتايج به دست آمده توسط تاليني در مورد ابرفضاهاي برداري، تعدادي فضاي اتصال مي سازيم.
نتايج: ابرعمل *g را روي ابرفضاي برداري(V, +, o, K)  به صورت زير تعريف مي کنيم: