مقاله ساخت آنالوگ هاي جديد ۴- فلوروآمودياکين و بررسي اثرات ضد مالاريايي دارو عليه سويه هاي حساس و مقاوم به کلروکين پلاسموديوم فالسيپاروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ساخت آنالوگ هاي جديد ۴- فلوروآمودياکين و بررسي اثرات ضد مالاريايي دارو عليه سويه هاي حساس و مقاوم به کلروکين پلاسموديوم فالسيپاروم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالوگ هاي جديد
مقاله ضد مالاريا
مقاله پلاسموديوم فالسيپاروم
مقاله کلروکين
مقاله آمودياکين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي اقباله
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي افرا
جناب آقای / سرکار خانم: اونيل پال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مقاومت پلاسموديوم فالسيپاروم به کلروکين به يکي از مشکلات عمده بهداشتي در کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است. آمودياکين يکي از ترکيبات ۴-آمينوکينولين است که عليه بسياري از سويه هاي مقاوم به کلروکين موثر است، اما استفاده کلينيکي از آن به شدت محدود شده است، زيرا اين دارو اثرات هپاتوتوکسيکي و آگرانولوسيتوزي در مصرف کنندگان ايجاد مي کند. هدف مطالعه حاضر طراحي و ساخت آنالوگ هاي جديدي از آمودياکين است تا در درمان سويه هاي مقاوم به کلروکين موثر بوده، جايگزين مناسبي براي کلروکين نيز باشد.
روش بررسي: در مطالعه حاضر آنالوگ هاي ايزومريک آمودياکين در يک روش چهار مرحله اي توليد شده، عليه سويه هاي مختلف پلاسموديوم فالسيپاروم مقاوم و حساس به کلروکين از جمله پلاسموديوم فالسيپاروم TM6 (مقاوم به کلرکين) و ۳D7 (حساس به کلروکين) به صورت In vitro آزمايش گرديدند.
يافته ها: چندين آنالوگ ۴-فلورو آمودياکين فعاليت ضد مالاريايي مناسبي به صورت
In vitro عليه ايزوله ۳D7 پلاسموديوم فالسيپاروم حساس به کلروکين نشان دادند ولي هيچکدام از اين آنالوگ ها قوي تر از خود آمودياکين نبودند. بهترين فعاليت ضد مالاريايي با استفاده از آنالوگ (۶f) Morpholino حاصل شد.
نتيجه گيری: از بين ۱۰ آنالوگ مختلف فلوروآمودياکين ساخته شده، ترکيب ۶h به عنوان ترکيبي قوي تر از ديگر کانديدها شناخته شد. اگر چه اين ترکيب با کلروکين و آمودياکين در اثر بخشي عليه انگل پلاسموديوم فالسيپاروم نيز برابري مي کرد.